Dades i indicadors
EXPLORE IED BARCELONA
 

Col·lecció: Serial Seeds | Fashion

Col·lecció: Serial Seeds

Dades i indicadors

Informació pública sobre dades i indicadors de la titulació 2016 – 2017

Informació pública sobre dades i indicadors de la titulació 2015 – 2016

Informació pública sobre dades i indicadors de la titulació 2014 – 2015

Resultats de l’enquesta d’inserció laboral i satisfacció amb els estudis dels titulats (realitzada el 1r trimestre 2019)

Informes d’Evaluació del Seguiment 2014/2015/2016/2017