Master en Fashion Management
EXPLORE IED BARCELONA
 

Col·lecció: Serial Seeds | Fashion

Col·lecció: Serial Seeds

Sol·licitar informació

Master en Fashion Management

Edició: 10ª

Idioma: Anglès

Duració: 11 mesos

Data d'inici: 18 de gener de 2021

Horari: Temps complet

Crèdits: 90*

Biada 11; 08012 Barcelona, España

Preu: Informa't de les facilitats de pagament i condicions especials.

Requisits d'Admissió

Per a poder accedir al procés d’admissió, tots els candidats han d’enviar la següent documentació: 2 anys d’experiència professional després d’haver completat els estudis universitaris; una carta de motivació en anglès i CV en anglès especificant el nivell d’idiomes i habilitats d’informàtica i per últim, nivell intermedi d’anglès, corresponent a TOEFL 550 o IELTS 6,5.

En el cas de que no tinguis cap qualificació, será necessari comprovar el teu nivell d’anglès en persona o mitjançant una entrevista per Skype. 

Introducció

El Master en Fashion Management prepara a experts en innovació en el mercat de la moda, integrant la gestió de projectes, la planificació estratègica i els principis bàsics de gestió empresarial.

El Master ofereix els coneixements teòrics i pràctics per a afrontar els reptes del mercat actual de la moda i gestionar el seu cicle complet, des de la conceptualització del producte fins que aquest es col·loca a la botiga i s’introdueix en la bossa del client. A més de xerrades conferencies o workshops, inclou dos viatges a ciutats europees com Florència o París, així com el desenvolupament d’un projecte de recerca personal final.

La moda és un sistema complex on la peça és una part. En aquest context, el rol del fashion manager és el d’interpretar les necessitats del target i transformar-les en oportunitats tenint en compte producte, distribució, branding, màrqueting, comunicació i servei.

 

Objectius

El programa intensiu, d’un any de durada, té per objectiu proporcionar als estudiants el coneixement teòric i pràctic així com les eines i l’experiència que necessiten per convertir-se en professionals del Fashion Management.

. Capacitar als professionals del disseny de moda, el màrqueting i la gestió empresarial i de productes per superar els límits entre disciplines a fi de convertir-se en motors de l’èxit de les organitzacions.

.  Comprendre tot l’ecosistema després del negoci de la moda i capacitar als estudiants per afrontar els reptes del mercat de la moda actual, afegint valor als coneixements i habilitats que han adquirit anteriorment.

.  Ajudar als dissenyadors de moda i als professionals de la comunicació, gestió i comercialització interessats en la moda a convertir-se en Fashion Managers, als Fashion Managers a convertir-se en Fashion Leaders i als Fashion Leaders a convertir-se en líders en innovació del futur.

.  Convertir-se en líders que puguin combinar creativitat, capacitats de direcció a i actituds emprenedores dins de les limitacions de la realitat empresarial de la moda.

. Fer que els futurs Fashion Managers entenguin el poder de les estratègies de desenvolupament, crear marques, oferir productes i prestar serveis que estiguin centrats en el consumidor. 

.  Proporcionar als estudiants les eines més potents de Fashion i Business Management per convertir-los en elements contributius clau de la cadena de creació de valor, ja sigui a nivell corporatiu o com a professionals independents que puguin adaptar-se perfectament a l’àmbit empresarial entenent millor la seva realitat i cultura. 

.  Desenvolupar el domini de les eines necessàries. Desenvolupar el criteri dels estudiants perquè decideixin quines eines necessiten i quan les necessiten, comprendre la diferència entre el coneixement acadèmic i el pràctic, reconèixer les formes més efectives per comunicar les seves idees, i ser capaces de valorar l’impacte dels costos de compensació quan s’enfronten a veritables reptes empresarials.

.  Ampliar les habilitats i capacitats dels estudiants per treballar amb equips d’innovació.

.  Fomentar el pensament crític perquè els estudiants puguin ser ciutadans actius en la nostra societat global.

Metodologia

A l’IED Barcelona, el Master in Fashion Management és impartit per un equip de professionals de la moda i l’empresa, mitjançant l’anàlisi de casuística i l’engegada de projectes reals encarregats o per empreses multinacionals que competeixen en l’economia global o per empreses locals que es mesuren en mercats internacionals. Tots els continguts, metodologies i eines s’imparteixen des del concret de la indústria de la moda. Aquest sistema facilita la formació en la presa de decisions, posant als estudiants en un context real per a la innovació i l’experimentació.

Amb l’objectiu d’oferir una preparació completa i àmplia per desenvolupar les seves carreres professionals al mercat de la moda, es forma als estudiants en àmbits diferents i complementaris. La complexitat de gestionar una empresa de moda implica conèixer a fons diverses eines i tenir la capacitat d’aplicar una anàlisi crítica per reaccionar ràpidament en un entorn en constant canvi.

Els Fashion Managers han de gestionar el cicle complet de la moda, des de la conceptualització del producte fins que aquest es col·loca en la botiga i s’introdueix en la borsa del client. El coneixement avançat del mercat de la moda es realitza a través de les principals disciplines implicades en el sistema de la moda. Els experts en aquests àmbits transmetran als estudiants la seva experiència en tendències, processos de disseny i fabricació de productes, branding, retail i comercialització visual. El coneixement de la cultura de la moda, a més de la semiòtica, la recerca del mercat i les tendències els permetran entendre al target final.

Les habilitats de negoci s’imparteixen des de la perspectiva del negoci de la moda. La comercialització, les vendes, les dades financeres, la distribució i la cadena de subministrament s’aborden des del concret del sector de la moda, des de la perspectiva d’una gran empresa i oferint també les eines per dur a terme projectes empresarials i emprenedors.

Seguint la metodologia de l’aprenentatge pràctic, els estudiants treballaran constantment en projectes en equips. Els estudiants del Master in Fashion Management rebran classes en un aula exclusiva, un espai que s’ha transformat en un estudi de disseny i innovació en el qual treballen amb noves eines i coneixements, amb l’assessorament de l’equip docent. Els grups reduïts de la classe faciliten l’aplicació de la metodologia pràctica.

Els Leading Managers han de comptar amb fortes capacitats personals per dirigir projectes que impliquin un grup heterogeni de persones. Han de ser capaços de ser un referent per a l’equip de treball, però també transmetre confiança als alts càrrecs i als inversors. El branding personal, la gestió de persones i el lideratge creatiu s’aniran integrant durant el desenvolupament de les classes.

Els Fashion Leaders han de ser capaços de comunicar de forma molt clara els seus conceptes, ja sigui al personal de l’empresa o a l’equip de treball per aconseguir els resultats desitjats. Per tant, es forma als estudiants en una àmplia gamma d’eines perquè les seves habilitats aconsegueixin un nivell amb el qual puguin comunicar-se bé.

Amb la finalitat de crear sinergies entre futurs professionals, es realitzaran algunes activitats transversals per intercanviar coneixements amb estudiants de diferents programes, la qual cosa forma part de la filosofia de l’IED.

PROJECTE DE RECERCA PERSONAL

El projecte de recerca personal és la part més important del treball escrit que els estudiants realitzen durant el programa RSP (Research Study Program). Aquest projecte és la culminació del màster i ha de reflectir que l’estudiant ha adquirit les habilitats, el coneixement i les capacitats analítiques que es pretenen. 

El projecte és una part original de la recerca que implica recopilació de dades per realitzar un treball individual que compleixi amb els requisits establerts en les directrius per aconseguir un aprovat.

Els objectius del procés de tesi són els següents:
. Identificar un projecte viable en l’àmbit d’estudi de l’alumne
. Establir objectius clarament definits o qüestions que han d’investigar-se
. Dissenyar i implementar una metodologia apropiada (procés/recerca del disseny)
. Entendre la proposta de valor afegit (concepte)
. Crear un pla de desenvolupament de negoci basat en el concepte anterior
. Crear propostes de disseny concretes i viables
. Demostrar les habilitats analítiques i presentar conclusions vàlides
. Aplicar la teoria a la realitat pràctica
. Elaborar conclusions i recomanacions apropiades, quan sigui necessari
. Elaborar un document final ben organitzat i escrit i realitzar una presentació oral de la tesis

PRÀCTIQUES

Després de la finalització de les classes i la presentació de dos projectes reals, els estudiants tenen l’oportunitat de posar en pràctica i provar tot el coneixement i les destreses adquirides en unes pràctiques professionals de tres mesos.
Durant aquest període, els estudiants treballen en el seu projecte de recerca personal de manera que poden triar entre centrar-se en la seva recerca sobre un projecte personal o vincular-ho amb les pràctiques.

VIATGES D’ESTUDIS

Amb l’objectiu que els estudiants coneguin millor les últimes avantguardes al mercat, s’han inclòs dos viatges d’estudis en el pla d’estudis d’aquests cursos, un a Milà i un altre a París. 
Amb la coordinació i l’ajuda dels professors, els estudiants estudiaran diferents mercats i contextos professionals a Europa.

En els viatges, els estudiants passaran 4 dies a les capitals europees de la moda per intercanviar coneixements en diferents entorns. Després d’aquests dies dedicats a activitats acadèmiques, els estudiants tindran l’oportunitat de descobrir la ciutat pel seu compte.

El màster admet a estudiants amb formació en disciplines empresarials, comercials, màrqueting i comunicació, disseny de moda i distribució en massa, o professionals en l’àmbit de la gestió empresarial, el retail o el sector de la moda en general, així com en els àmbits teòrics, interessats a aplicar i dirigir projectes innovadors en el context del mercat de la moda.

Per poder accedir al curs de màster és necessari comptar amb un any d’experiència professional com a mínim.

Per accedir al procés de validació, tots els candidats han de presentar la següent documentació:
. Formació acadèmica: El títol universitari és obligatori. 
. Certificat oficial de competència lingüística d’anglès (IELTS o TOEFL). 
. Carta de motivació
. Portfolio
. Els candidats també han de passar una entrevista personal amb el coordinador acadèmic.

L’IED Barcelona estructura el programa d’una forma flexible per atreure a estudiants amb diferents especialitats i diferents àmbits de formació. D’aquesta forma, es crea un espai multidisciplinari per als estudiants durant el curs a fi de desenvolupar una visió completa mitjançant el fashion management.

Perfil de l'estudiant

El màster admet a estudiants amb formació en disciplines empresarials, comercials, màrqueting i comunicació, disseny de moda i distribució en massa, o professionals en l’àmbit de la gestió empresarial, el retail o el sector de la moda en general, així com en els àmbits teòrics, interessats a aplicar i dirigir projectes innovadors en el context del mercat de la moda.

El IED Barcelona estructura el programa d’una manera flexible, atractiva pels estudiants amb diferents especialitats i diversos backgrounds. Això crea un entorn multidisciplinari per a els estudiants durant el curs, per a desenvolupar una visió completa a través del fashion management. 

Sortides Laborals

Els estudiants que cursin aquest màster afegeixen valor a la seva experiència professional integrant-se en equips multidisciplinaris o de forma independent engegant els seus propis projectes empresarials; poden desenvolupar les seves carreres en els àmbits de la gestió de projectes i l’estratègia en empreses relacionades amb l’àmbit de la moda i el retail.

 

Coordinador

TERESA BUHIGAS

Titulada en Business Administration amb un MBA al prestigiós centre ESADE. Des de 1990, ha desenvolupat projectes de consultoria estratègica per a diferents àmbits de la indústria de la moda, tant per a empreses privades com per a associacions de caràcter públic. Teresa ha estat membre del comitè educatiu del centre d’estudis ESADE, durant més de dotze anys, al Departament de Màrqueting i Management. Des de 1998, com a membre fundadora de FACTO Estrategia, ha mantingut la seva col·laboració amb el sector professional com a consultora estratègica, a més de col·laborar amb l’IED Barcelona en diferents projectes educatius.

Empreses

El Master potència la cultura del projecte amb empreses per solucionar la distància entre formació i món laboral. Els alumnes no només estudien la metodologia i les eines de les disciplines sinó que també aprenen a treballar i a relacionar-se amb briefings i clients reals.

Empreses amb les que s’ha col·laborat al master: Desigual, TUUM, Malas Meninas, A puntadas, etc.

Crèdits

La planificació didàctica de tots els cursos IED Master es basa en els criteris que marca l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). IED Master adopta un sistema de crèdits que segueix l’estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Master expedeix exclusivament títols privats propis.

Altres Cursos Relacionats

Master en Disseny de Moda
Més info +
Master en Disseny Estratègic, Innovació i Emprenedoria - Intensiu
Més info +
Foundation in Global Design
Més info +

Noticies relacionades

Dissenyant al CERN el futur de la humanitat
Més info +
Reflexions sobre el disseny i la dona a TEDxBarcelona Women
Més info +
Docents de l’IED guanyen Red Dot Awards i premis ADI FAD 2018
Més info +Vull rebre informació de beques, cursos, promocions i esdeveniments exclusius per a mi


Responsable: Istituto Europeo Di Design, S.L B-80813959

Finalitat: La informació recopilada al lloc web únicament serà utilitzada per a les següents finalitats:

Aquesta és la finalitat bàsica del formulari

- Aquesta és la finalitat que apareix quan marques que acceptes les condicions legals

- Aquesta és la finalitat que apareix quan marques que acceptes rebre informació comercial

Tipus d'informació que recopilem (Legitimació):

- Dades identificatives

- Dades acadèmiques i professionals

Aquesta informació és necessària per a realitzar les finalitats que es descriuen en l'anterior apartat, en cas contrari no podrem informar-lo, ni tramitar la seva matrícula o expedient acadèmic.

Destinataris de les teves dades:

T'informem que a la teva informació accedeixen certes entitats d'acord amb regulacions de llei que ens obliguen a comunicar les teves dades personals.

Així mateix, previ el teu consentiment exprés cediríem les teves dades a entitats integrants del grup a què pertany Istituto Europeu di Design, SL, ia aquelles que puguin ser del teu interès un cop establerta la relació comercial amb tu, i es pot consultar cessionaris a la seu de Istituto Europeu di Design, SL, amb l'única finalitat d'informar-te de les nostres ofertes i serveis.

Drets:

Si ho desitja tens dret a accedir, rectificar, cancel·lar ja oposar a aquells tractaments que no vulguis, per això hauràs d'enviar un escrit a l'adreça dalt indicada oa l'adreça de correu electrònic: baja@madrid.ied.es, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o NIE i indicant en l'assumpte "Protecció de Dades".

Si necessites més informació pots consultar aquí

Per continuar utilizant la pàgina web, accepti l'ús de les cookies. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close