Proposen una iniciació a una disciplina concreta del disseny. Els continguts estan plantejats per a obrir camps d'acció als futurs estudiants, donant-los a conèixer una nova disciplina diferent de la que s'han format o en la qual estan treballant, amb l'objectiu d'ampliar les seves perspectives de futur.
La metodologia d'aquests programes combina assignatures de caràcter teòric-cultural, on es plantegen les bases de cada disciplina, amb la introducció de les tècniques i les eines específiques de cada temàtica. La filosofia de l' IED aposta per la cultura del projecte, per aquesta raó els alumnes realitzen un exercici final on poder aplicar tots els coneixements adquirits. Aquesta experiència prepara a l'alumne per a poder iniciar un book de treballs incloent el projecte realitzat en aquest curs intensiu.
Els Cursos d'Estiu Introductoris tenen una durada de 100 hores (3 setmanes). S'imparteixen al matí o a la tarda, de dilluns a divendres.