Requisits d’ Admissió
EXPLORE IED BARCELONA
 

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION | Management

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION

Requisits d’ Admissió

L’admissió per a tots els cursos d’IED Barcelona es duu a terme mitjançant gestió directa amb el Departament d’Orientació i Admissions, o bé mitjançant una plataforma d’admissions online  a la qual el teu Advisor et donarà accès en el moment en què desitgis formalitzar la teva inscripció.

Títol Superior en Disseny

Per a l’admissió és necessari haver superat el Batxillerat (qualsevol modalitat), un Cicle Formatiu de Grau Superior, la Prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys o la Prova d’Accés a estudis artístics superiors per majors de 19 anys. Si l’alumne disposa d’un títol estranger, és necessària la seva homologació pel Ministeri d’Educació Espanyol. A més, s’ha de concertar una entrevista personal amb el Departament d’Orientació i Admissions per avaluar les seves motivacions i determinar el nivell d’anglès o espanyol del futur estudiant. Si la distància geogràfica no ho permet, l’entrevista es pot fer per telèfon o per Skype. Serà obligatòria la realització d’una prova d’accés. 
Més informació de la prova d’accès.

Més informació pel procès d’ inscripció i matriculació.

BA (Hons) atorgats per la Universitat de Westminster

Per a l’admissió és necessari haver superat el Batxillerat (qualsevol modalitat) o bé un Cicle Formatiu de Grau Superior i realitzar una entrevista personal amb el Departament d’Orientació i Admissions si la distància geogràfica ho permet. En cas contrari, l’entrevista pot realitzar-se per telèfon o per Skype. A més, són necessaris els següents requisits:

 • BA (Hons) in Fashion Marketing and Communication
  • Presentar un portafoli amb un mínim de 10 dibuixos/sketchs
  • Realitzar una entrevista de motivació (en persona o per Skype) amb el/la coordinador/a del curs en anglès
 • BA (Hons) in Fashion Marketing and Communication
  • Assaig de 500 paraules (demana al teu advisor els temes que proposem)
  • Carta de Motivació en anglès (500 paraules)
  • Les notes de 1er de Batxillerat (o equivalent)
  • Certificat de nivell d’anglès (IELTS: 6.0, o C1)
  • Tenir 18 anys el 31 de desembre del 1er any del curs
  • Realitzar una entrevista de motivació (en persona o per Skype) amb el/la coordinador/a del curs en anglès

Diplomatures IED

Per a l’admissió és necessari haver superat el Batxillerat (qualsevol modalitat), un Cicle Formatiu de Grau Superior, la Prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys o la Prova d’Accés a estudis artístics superiors per majors de 19 anys, i realitzar una entrevista personal amb el Departament d’Orientació i Admissions per avaluar les seves motivacions i determinar el nivell d’anglès o espanyol del futur estudiant. Si la distància geogràfica no ho permet, l’entrevista es pot fer per telèfon o per Skype. A més, és necessari presentar una carta de motivació, un assaig de 500 paraules (demana al teu advisor els temes que proposem) o portafoli i entrevistar-se amb el/la coordinador/a del curs.

Màsters

Màsters Professionals:
– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma universitari (Llicenciatura, Grau o equivalent) escannejat
– Carta de Motivació en l’idioma del Màster
– Curriculum Vitae en l’idioma del Màster, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype
– Portfolio pels Màsters creatius

Masters Research Study Programs (RSP):
– 2 any d’experiència professional posterior a la finalització d’estudis universitaris
– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma universitari (Llicenciatura, Grau o equivalent) escannejat
– Carta de Motivació en anglès
– Curriculum Vitae en anglès, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype

Postgraus

– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma universitari (Llicenciatura, Grau o equivalent) escannejat
– Carta de Motivació en l’idioma del Postgrau
– Curriculum Vitae en l’idioma del Postgrau, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype
– Portfolio pels Postgraus creatius

Programes de Formació Contínua (CSP) i Cursos d’Estiu

Cursos Introductoris:
– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma d’estudis escannejat (estudis mínims de Batxillerat)
– Carta de Motivació en l’idioma del curs
– Curriculum Vitae en l’idioma del curs, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype

Cursos d’Especialització:
– Coneixements previs en la matèria (per estudis o experiència professional en l’àrea)
– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma d’estudis escannejat (nivell màxim d’estudis assolit)
– Carta de Motivació en l’idioma del curs
– Curriculum Vitae en l’idioma del curs, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype
– Porfolio pels cursos creatius

Cursos Professional:
– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma universitari (Llicenciatura, Grau o equivalent) escannejat
– Experiència professional vinculada a la matèria
– Carta de Motivació en l’idioma del curs
– Curriculum Vitae en l’idioma del curs, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype
– Porfolio pels cursos creatius

Per continuar utilizant la pàgina web, accepti l'ús de les cookies. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close