Requisits d’Admissió
EXPLORE IED BARCELONA
 

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION | Management

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION

Requisits d’Admissió

L’admissió per a tots els cursos de l’IED Barcelona es duu a terme mitjançant gestió directa amb el Departament d’Orientació i Admissions, o bé mitjançant una plataforma d’admissions online a la qual el teu Orientador et donarà accès en el moment en què desitgis formalitzar la teva inscripció.

Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

Per a l’admissió és necessari tenir  el títol de Batxillerat (qualsevol modalitat) o un Cicle Formatiu de Grau Superior (els que inclou aquest llistat), la Prova d’Accés a la Universitat per majors de 25 anys o la Prova d’Accés a estudis artístics superiors per majors de 19 anys. Si l’alumne disposa d’un títol estranger, és necessària la seva homologació pel Ministeri d’Educació Espanyol. A més, s’ha de concertar una entrevista personal amb el Departament d’Orientació i Admissions per avaluar les teves motivacions i determinar el nivell d’anglès o espanyol del futur estudiant. Si la distància geogràfica no ho permet, l’entrevista es pot fer per telèfon o online. Serà obligatòria la realització d’una prova d’accés. 

Més informació de la prova d’accès.

Més informació pel procès d’ inscripció i matriculació.

BA (Hons) atorgats per la Universitat de Westminster

Per a l’admissió és necessari haver superat el Batxillerat (qualsevol modalitat) o bé un Cicle Formatiu de Grau Superior i realitzar una entrevista personal amb el Departament d’Orientació i Admissions si la distància geogràfica ho permet. En cas contrari, l’entrevista pot realitzar-se per telèfon o per Skype. A més, són necessaris els següents requisits:

BA (Hons) in Fashion Marketing and Communication
–Presentar un portafoli amb un mínim de 10 dibuixos/sketchs
–Realitzar una entrevista de motivació (en persona o per Skype) amb el/la coordinador/a del curs en anglès

BA (Hons) in Fashion Marketing and Communication
– Assaig de 500 paraules (demana al teu advisor els temes que proposem)
– Carta de Motivació en anglès (500 paraules)
– Les notes de 1er de Batxillerat (o equivalent)
– Certificat de nivell d’anglès (IELTS: 6.0, o C1)
– Tenir 18 anys el 31 de desembre del 1er any del curs
– Realitzar una entrevista de motivació (en persona o per Skype) amb el/la coordinador/a del curs en anglès

BA (Hons) in Business Design
– Assaig de 500 paraules (demana al teu advisor els temes que proposem)
– Carta de Motivació en anglès (500 paraules)
– Les notes de 1er de Batxillerat (o equivalent)
– Certificat de nivell d’anglès (IELTS: 6.0, o C1)
– Tenir 18 anys el 31 de desembre del 1er any del curs
– Realitzar una entrevista de motivació (en persona o per Skype) amb el/la coordinador/a del curs en anglès

Diplomatures IED

Per a l’admissió és necessari haver superat el Batxillerat (qualsevol modalitat), un Cicle Formatiu de Grau Superior, la Prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys o la Prova d’Accés a estudis artístics superiors per majors de 19 anys, i realitzar una entrevista personal amb el Departament d’Orientació i Admissions per avaluar les seves motivacions i determinar el nivell d’anglès o espanyol del futur estudiant. Si la distància geogràfica no ho permet, l’entrevista es pot fer per telèfon o per Skype. A més, és necessari presentar una carta de motivació, un assaig de 500 paraules (demana al teu advisor els temes que proposem) o portafoli i entrevistar-se amb el/la coordinador/a del curs.

Màsters

Màsters Professionals:
– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma universitari (Llicenciatura, Grau o equivalent) escannejat
– Carta de Motivació en l’idioma del Màster
– Curriculum Vitae en l’idioma del Màster, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype
– Portfolio pels Màsters creatius

Masters of Design and Innovation (MDI):
– 1 any d’experiència professional posterior a la finalització d’estudis universitaris
– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma universitari (Llicenciatura, Grau o equivalent) escannejat
– Carta de Motivació en anglès
– Curriculum Vitae en anglès, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype

Postgraus

– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma universitari (Llicenciatura, Grau o equivalent) escannejat
– Carta de Motivació en l’idioma del Postgrau
– Curriculum Vitae en l’idioma del Postgrau, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype
– Portfolio pels Postgraus creatius

Programes de Formació Contínua (CSP) i Cursos d’Estiu

Cursos Introductoris:
– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma d’estudis escannejat (estudis mínims de Batxillerat)
– Carta de Motivació en l’idioma del curs
– Curriculum Vitae en l’idioma del curs, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype

Cursos d’Especialització:
– Coneixements previs en la matèria (per estudis o experiència professional en l’àrea)
– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma d’estudis escannejat (nivell màxim d’estudis assolit)
– Carta de Motivació en l’idioma del curs
– Curriculum Vitae en l’idioma del curs, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype
– Porfolio pels cursos creatius

Cursos Professional:
– DNI (estudiants espanyols) o Passaport (estudiants internacionals) escannejat
– Diploma universitari (Llicenciatura, Grau o equivalent) escannejat
– Experiència professional vinculada a la matèria
– Carta de Motivació en l’idioma del curs
– Curriculum Vitae en l’idioma del curs, especificant el nivell d’idiomes i coneixement d’eines informàtiques
– Certificat d’idioma: Pels cursos en anglès es requereix d’un nivell intermig, corresponent a un TOEFL de paper 550 o IELTS 6,5.  Pels cursos en espanyol es requereix d’un nivell B2. En cas de no disposar de cap d’aquests certificats, serà necessari avaluar el teu nivell a travès d’una entrevista presencial o per skype
– Porfolio pels cursos creatius