subir

Master en Design Management

Edició: 12ª

Idioma: Anglès

Duració: 11 mesos

Data d'inici: 17 de gener de 2019

Horari: Temps complet

Crèdits: 90*

Biada 11; 08012 Barcelona, España

Requisits d'Admissió

Per a poder accedir al procés d’admissió, tots els candidats han d’enviar la següent documentació: 2 anys d’experiència professional després d’haver completat els estudis universitaris; una carta de motivació en anglès i CV en anglès especificant el nivell d’idiomes i habilitats d’informàtica i per últim, nivell intermedi d’anglès, corresponent a TOEFL 550 o IELTS 6,5.

En el cas de que no tinguis cap qualificació, será necessari comprovar el teu nivell d’anglès en persona o mitjançant una entrevista per Skype. 

Introducció

Amb el pas del temps, el món empresarial es fa més difícil de gestionar, a causa d’uns marges d’error cada vegada menors. En aquest context, el valor de la disciplina resideix en la seva habilitat de facilitar la presa de decisions millor informades. Aquest ambient altament competitiu implica un coneixement que ajudi a millorar l’efectivitat i un coneixement que redueixi el nombre d’errors associats al risc de la innovació. Com ja va fer el màrqueting al passat, el disseny s’està convertint en la següent disciplina que s’unirà al conjunt de funcions necessàries per a una bona gestió empresarial. 

Des que entrem al segle XXI, diferents àmbits com el de l’empresa i l’enginyeria han començat a considerar el disseny com un important avantatge estratègic per a la innovació i el canvi (transformació organitzativa, social, tecnològica, empresarial, etc.). Gràcies a la seva capacitat per integrar necessitats de marca, mercat i empresa amb l’estudi dels usuaris i la identificació de les necessitats dels consumidors per proposar situacions de cara al futur, el paper del disseny està canviant d’una funció basada en projectes a una basada en estratègies. La seva capacitat per projectar, visualitzar i validar, converteixen al disseny en una eina crítica per a la presa de decisions reduint al mínim el risc de dubtes sobre la innovació. 

El Design Management integra els processos d’innovació, la presa de decisions multidisciplinària, una actitud centrada en les persones i estratègies empresarials per crear productes i serveis eficaços fent front als reptes del món actual (com la inclusió, la sostenibilitat i la diversitat) per crear empreses amb èxit. El Design Management combina la forma de pensar i la sensibilitat i les metodologies dels dissenyadors, amb la viabilitat empresarial, les estratègies de gestió i la creació de valor de mercat. El Design Management aborda des de les principals disciplines del disseny fins al disseny empresarial, tenint en ment la viabilitat tecnològica, empatitzant amb els clients actuals i futurs, optimitzant experiències i imaginant i facilitant el canvi, a través de processos i mètodes ràpids, innovadors i centrats en les persones.

El master en Design Management de l’IED Barcelona prepara als professionals que integren el valor i les eines del disseny a les empreses. Els dissenyadors necessiten entendre la realitat empresarial i el paper que poden exercir per poder participar de forma efectiva en ella i el seu entorn, i augmentar al màxim la seva contribució a la societat. Els directius d’empreses es poden beneficiar d’entendre el potencial d’una disciplina com el disseny en l’àmbit empresarial i facilitar la seva integració amb altres funcions estratègiques per contribuir al procés de creació de valor.

Objectius

El programa intensiu té per objectiu proporcionar als estudiants el coneixement teòric i pràctic així com les eines i l’experiència que necessiten per convertir-se en professionals del Design Management.

.  Capacitar als professionals del disseny, el màrqueting, l’enginyeria i la gestió empresarial per superar els límits entre disciplines a fi de convertir-se en motors de l’èxit de les organitzacions.

. Convertir-se en líders que puguin combinar creativitat, capacitats de direcció i actituds emprenedores dins de les limitacions de la realitat empresarial.

.  Ajudar als dissenyadors i als que no ho són a entendre com pot contribuir el design management a la creació de valor sostenible dins de l’entorn empresarial.

. Ajudar als dissenyadors a convertir-se en Design Managers, als Design Managers a convertir-se en Design Leaders i als Design Leaders a convertir-se en els líders en innovació del futur.

.  Oferir als estudiants eines de disseny i gestió empresarial que els permetin contribuir en gran manera a la cadena de creació de valor dins de l’entorn empresarial o com a professionals independents.

.  Desenvolupar el domini de les eines necessàries. Els estudiants poden identificar l’ús apropiat d’aquestes eines per equilibrar el coneixement acadèmic i pràctic, l’eficiència en la comunicació i l’habilitat per avaluar els compromisos necessaris de cara a reptes reals en empreses.

.  Ampliar les habilitats i capacitats dels estudiants per treballar amb equips d’innovació.

.  Fomentar el pensament crític perquè els estudiants puguin ser ciutadans actius en la nostra societat global. 

Metodología

A l’IED Barcelona, el màster en Design Management és impartit per un equip de professionals del disseny i l’empresa, mitjançant la immersió i la pràctica de diferents metodologies estratègiques i innovadores, l’anàlisi de casuística i l’engegada de projectes reals encarregats o per empreses multinacionals que competeixen en l’economia global o per empreses locals que competeixen en mercats internacionals. Aquest sistema facilita la formació en la presa de decisions, posant als estudiants en un context real per a la innovació i l’experimentació.

Seguint la metodologia de l’aprenentatge pràctic, els estudiants treballaran constantment en importants projectes en equips. L’aprenentatge i les competències adquirides s’apliquen als projectes reals al llarg del programa. Els estudiants del Master en Design Management reben classes en un aula exclusiva, un espai que s’ha transformat en un estudi de disseny i innovació en el qual treballen amb noves eines i coneixements, amb l’assessorament de l’equip docent. Els grups reduïts de la classe faciliten l’aplicació de la metodologia pràctica.

És molt probable que els design managers no necessitin dissenyar detalladament, però han de tenir la capacitat de comunicar clarament els seus conceptes al personal de l’empresa o a l’equip de disseny per aconseguir els resultats desitjats. Per tant, es forma als estudiants en un ampli rang d’eines per millorar les seves habilitats fins a un nivell en el que puguin comunicar-se bé i perdin la por a debatre sobre els esbossos o amb un vídeo. 

Amb la finalitat de crear sinergies entre futurs professionals, es realitzen algunes activitats transversals per intercanviar coneixements amb estudiants de diferents programes. També forma part de la filosofia de l’IED. 

PROJECTE DE RECERCA PERSONAL
El projecte de recerca personal és la part més important del treball escrit que els estudiants realitzen durant el programa RSP (Research Study Program). Aquest projecte és la culminació del màster i ha de reflectir que l’estudiant ha adquirit les habilitats, el coneixement i les capacitats analítiques que es pretenen. 
El projecte és una part original de la recerca que implica recopilació de dades per realitzar un treball individual que compleixi amb els requisits establerts en les directrius per aconseguir un aprovat.

Els objectius del procés de tesi són els següents:

.  Identificar un projecte viable en l’àmbit d’estudi de l’alumne

.  Establir objectius clarament definits o preguntes que han d’investigar-se

. Dissenyar i implementar una metodologia apropiada (procés/recerca del disseny)

.  Entendre la proposta de valor afegit (concepte)

.  Crear un pla de desenvolupament de negoci basat en el concepte anterior.

.  Crear propostes de disseny concretes i viables

.  Demostrar les habilitats analítiques i presentar conclusions vàlides

.  Aplicar la teoria a la realitat pràctica

. Elaborar conclusions i recomanacions apropiades, quan sigui necessari

. Elaborar un document final ben organitzat i escrit i realitzar una presentació oral de la tesis

PRÀCTIQUES
Després de la finalització de les classes i la presentació de dos projectes reals, els estudiants tenen l’oportunitat de posar en pràctica i provar tot el coneixement i les destreses adquirides en unes pràctiques professionals de tres mesos.
Durant aquest període, els estudiants treballen en el seu projecte de recerca personal de manera que puguin triar entre centrar-se en la seva recerca sobre un projecte personal o vincular-ho amb les pràctiques.

Perfil de l'estudiant

El màster acull a estudiants amb formació en disseny, management i àmbits teòrics. 

Poden participar en el programa dissenyadors de totes les disciplines (disseny gràfic, disseny de productes i disseny d’interiors), arquitectes, professionals dels sectors del management, business, màrqueting i comunicació.

El IED Barcelona estructura el programa d’una manera flexible, atractiva pels estudiants amb diferents especialitats i diversos backgrounds. Això crea un entorn multidisciplinari per a els estudiants durant el curs, per a desenvolupar una visió completa a través del design management. 

Sortides Laborals

Els estudiants que realitzin aquest curs afegeixen valor a la seva experiència professional en empreses, estudis de disseny i firmes de consultoria estratègica, utilitzant el design management a llocs com a directors del departament de disseny, directors de marca, directors d’innovació, dissenyadors de serveis i strategists de disseny. També poden treballar com a directors i executius responsables de les preses de decisions sobre com ha d’utilitzar-se el disseny en una organització, en empreses, agències de disseny, innovació, educatives i governamentals.

Els design managers treballen amb equips de gestió que poden incloure disseny industrial, disseny gràfic, disseny de serveis, disseny mediambiental, identitat de marca, disseny de moda, disseny d’interfícies, disseny d’interiors, disseny d’experiències, arquitectura i enginyeria.

VIATGES D'ESTUDIS

Amb l’objectiu que els estudiants coneguin millor les últimes avantguardes del mercat, s’han inclòs dos viatges d’estudis en el pla d’estudis d’aquests cursos. Amb la coordinació i l’ajuda dels professors, els estudiants estudien diferents mercats i contextos professionals a Europa.
A cada viatge, que té una durada de 3 a 5 dies, els estudiants visiten ciutats europees per intercanviar coneixements en diferents àmbits. Després d’aquests dies dedicats a activitats acadèmiques, els estudiants tenen l’oportunitat de descobrir la ciutat pel seu compte. Els viatges proposats per a aquest curs acadèmic són:

– Milà_ Salone del Mobile 2016 i visita a algunes empreses.

– Ginebra_ Innovation Bootcamp al CERN (Centre Europeu de Recerques Nuclears).

Coordinador

Mercè Graell
Màster en Educació de Disseny per The Ohio State University, enginyera tècnica industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i Disseny Gràfic per l’Escola Elisava de Barcelona. Extensa experiència professional en el disseny centrat en les persones, amb èmfasis en la cocreación i els aspectes de comunicació i col·laboració en equips multidisciplinaris per a la innovació. Des de 2010 és design manager i lead designer en la consultora estratègica de disseny internacional, Designit.

En l’àmbit acadèmic, ha treballat com a professora adjunta a The Ohio State University i en el Sinclair Community College, on es troba a la junta d’assessorament de disseny. Actualment, coordina i imparteix classes al Master en Design Management i ha creat el programa professional de design thinking i cocreación a l’IED Barcelona. També és membre del claustre de professors d’h2i, un institut d’innovació centrat en les persones.

Empreses

El Master potència la cultura del projecte amb empreses per solucionar la distància entre formació i món laboral. Els alumnes no només estudien la metodologia i les eines de les disciplines sinó que també aprenen a treballar i a relacionar-se amb briefings i clients reals.

Empreses amb les que s’ha col·laborat al master: 

Volksvagen, Hewlett-Packard, Co-society, Autelic, Fuelfor, Grup IDEA, Green Living Project, Creafutur, GNT, Eatarainbow, Production Media Network S.L., Colourfodd Gmbh, Lonxanet, Arpa, Creafutur, Hostelco, Lukumas, SEB TEFAL, TCP Aerodynamics, HolaLuz, The Pink Peony for Mountaneers for Himalaya, etc.

Crèdits

La planificació didàctica de tots els cursos IED Master es basa en els criteris que marca l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). IED Master adopta un sistema de crèdits que segueix l’estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Master expedeix exclusivament títols privats propis.

Altres Cursos Relacionats

 • Master en Innovation Strategies and Entrepreneurship - Intensiu
  Més info +
 • Postgrau en Design for Innovation Strategy
  Més info +
 • Curs d'estiu en Innovation and Future thinking
  Més info +

Noticies relacionades

 • Estudiants de l’IED Barcelona guanyen el tercer premi del Roca One Day Design Challenge
  Un equip format per alumnes de l’IED Barcelona guanyen el… Més info +
 • L'IED Barcelona col·labora amb Metges sense Fronteres per solucionar els problemes de mobilitat al Congo
  Un equip d’estudiants del Títol Superior en Disseny de Producte… Més info +
 • IED Barcelona firma el seu primer article científic sobre el mètode Design Thinkig conjuntament amb altres universitats i IdeaSaquare @ CERN
  Luciana Leveratto, Directora Acadèmica de Màster de l’IED Barcelona, firma… Més info +

YesHe llegit, entenc i accepto les polítiques de privacitat.Cursos

Per continuar utilizant la pàgina web, accepti l'ús de les cookies. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

>