Pla d’ Acció Tutorial
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: NAVIA: La gent, la ciutat, el mar | Management

Projecte: NAVIA: La gent, la ciutat, el mar

Pla d’ Acció Tutorial

El propòsit d’aquest manual és donar les guies bàsiques per al desenvolupament de les tasques de coordinació, secretaria i direcció de l’àrea didàctica dirigides a l’alumne. 

Descarregar la guia aquí.