Avís Legal
EXPLORE IED BARCELONA
 

Colección: DINO | Fashion

Colección: DINO

Avís Legal

El present avís legal (d’ara endavant el “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web https://iedbarcelona.es/ (d’ara endavant, el “Lloc web”) de ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, S.L., (en ho avanci, IED Barcelona), CIF B-80813959, situat en C/ Biada 11, Barcelona, 08012.

I. Informació general

– Titular del lloc web:https://iedbarcelona.es/: Istituto Europeou di Design S.L

– Domicili social en: C/ Flor Alta 8, 28004, Madrid.

– Inscripció Registral: Registre Mercantil de Madrid, Tom 7617 ,Foli 201,secció 8, Fulla núm. M-123199

– Telèfon: +34 93 238 58 89

– Email: contact@bcn.ied.es

II. Condicions generals d’ús del lloc web

Objecte de les condicions: El Lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web d’ IED Barcelona. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis que s’ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

El lloc web té com a objectiu principal proporcionar informació sobre els cursos i activitats oferts per IED Barcelona.

Modificacions del lloc web

IED es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del lloc web, amb o sense prèvia notificació, sense que mediï la possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

L’Usuari

El mer accés, navegació i ús del Lloc web atribueix a qui faci ús la condició d’usuari (d’ara endavant, “Usuari”), la qual cosa implica el coneixement,la comprensió i l’acceptació, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, de totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions.Alguns dels serveis prestats a través del Lloc web poden estar regulats per Condicions de Contractació que substituiran, completaran o modificaran el contingut de les presents Condicions.

L’accés al Lloc web és gratuït.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web, això implica que:

– L’Usuari, es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de quanta informació o contingut tingui accés bé a través del Lloc web, tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

– L’Usuari, adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar aquesta pàgina web, les seves bases de dades, arxius, així com no introduir, ni difondre «virus informàtics, troians o cucs» o qualsevol tipus d’amenaces que puguin produir alteracions dels continguts o sistemes integrants del Lloc web.

– L’Usuari es compromet a complir tots els requisits disposats en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.

– L’usuari es compromet a aportar informació veraç i lícita en els formularis proporcionats per IED Barcelona per a l’accés a uns certs Serveis oferts pel Lloc web.

– L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb IED Barcelona o qualsevol de les seves delegacions.

– En cas de tenir coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, l’Usuari haurà de notificar-lo urgentment a IED Barcelona perquè aquest pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

Limitació de responsabilitat

IED Barcelona no assegura la disponibilitat, continuïtat i utilitat del Lloc web o dels Serveis. IED Barcelona farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser interromput o estigui lliure d’error. Tampoc respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el Lloc web.

IED Barcelona tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

Així mateix, IED Barcelona no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers o xarxes socials a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de IED. La presència de “links” o enllaços en les pàgines web de IED té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Això no obstant, IED Barcelona declara que ha adoptat totes les mesures, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per a garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

Propietat Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del contingut del Lloc web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d’ IED Barcelona i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit d’ IED Barcelona, en virtut del que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

IED Barcelona es reserva, expressament, quantes accions civils i penals, en virtut de la legislació espanyola i estrangera poguessin correspondre-li a conseqüència de la utilització no autoritzada dels seus drets de propietat intel·lectual.

Política d’Enllaços

S’informa que el Lloc web d’ IED Barcelona posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç que permeten als Usuaris accedir a altres llocs web gestionats per IED Barcelona o pertanyents a tercers.

IED Barcelona no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers o xarxes socials a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat d’ IED Barcelona. La presència de “links” o enllaços en les pàgines web d’ IED Barcelona té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Enllaços a altres pàgines web

IED Barcelona no controla les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

L’usuari reconeix i accepta que IED Barcelona no serà responsable dels llocs web o recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquests llocs o recursos.

L’usuari reconeix i accepta que IED Barcelona no serà responsable de les pèrdues o danys en què l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquests llocs o recursos.

D’un altre costat, l’Usuari que vulgui introduir enllaços al lloc web des dels seus propis llocs web estarà obligat a complir les condicions següents:

– L’enllaç únicament vincularà amb la pàgina, no podent reproduir-la de cap manera

– D’acord amb la normativa d’aplicació, no podran establir-se frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el portal o permetin visualitzar-lo a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o els seus continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per a aprofitar la reputació, marca i prestigi d’ IED o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei.

– Des del lloc web que realitzi l’enllaç no podrà efectuar-se cap mena de manifestació falsa o inexacta sobre Istituto Europeo di Design, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus empleats o professionals.

– El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu d’ Istituto Europeo di Design dins del seu lloc web, excepte en els casos autoritzats per la llei o permesos expressament per Istituto di Design.

– El lloc web que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar d’o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que Istituto Europeo di Design recolza o secunda, les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per Istituto Europeo di Design, tenint en compte els continguts i la temàtica general del lloc web on s’estableixi l’enllaç.

– Finalment, els usuaris que insereixin continguts d’altres usuaris en les seves pròpies pàgines web no estaran subjectes al que es disposa en el present punt perquè, en sentit estricte, les crides que es produeixen des de les seves pròpies pàgines web a aquests continguts no són enllaços a aquests, ni al portal de’ Istituto Europeo di Design. Les seves pròpies web “criden” al codi dels continguts publicats Istituto Europeo di Design i aquests continguts es reprodueixen en les seves pròpies pàgines web.

Enllaços al canal del prestador en altres plataformes i xarxes socials

IED posa a la disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del lloc web que Istituto Europeo di Design manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest, Youtube…) La inclusió d’aquests enllaços en el lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre Istituto Europeo di Design i el titular, fabricador o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de Istituto Europeo di Design dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricador o distribuïdor l’únic responsable d’aquests.

En cap cas Istituto Europeo di Design comparteix amb Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest, Youtube o qualsevol altra xarxa social que s’incorpori en el futur cap mena d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en les presents condicions, així com en la política de privacitat del lloc web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint Istituto Europeo di Design en aquest procés.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al lloc web i fora del control d’ Istituto Europeo di Design. En accedir a aquestes xarxes externes, l’usuari ingressa en un entorn no controlat per Istituto Europeo di Design, per la qual cosa Istituto Europeo di Design no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que Istituto Europeo di Design no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que Istituto Europeo di Design no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per tal motiu, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

L’ IED no autoritza a introduir enllaços amb destí a la Web de l’ IED en aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts i·llícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els usuaris podran establir enllaços en les seves respectives pàgines web que dirigeixin al lloc web, sempre que compleixin amb les següents condicions:

– L’enllaç no podrà reproduir el contingut del lloc web o parts del mateix de cap manera.

– No està permès crear browser ni un border environment sobre les seccions del lloc web, ni de cap altra forma podrà modificar-se el lloc web.

– No està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el lloc web i/o, en particular, declarar o donar a entendre que Istituto Europeo di Design ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a disposició en la pàgina web en la qual s’estableix aquest enllaç.

– La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç al lloc web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

Istituto Europeo di Design no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. Istituto Europeo di Design no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Condicions Generals d’ús de perfils socials

Istituto Europeo di Design pretén que tots els usuaris finals coneguin quins són els seus drets i obligacions des del moment en què visiten els seus perfils socials en Facebook, Twitter, i/o en qualsevol xarxa social anàloga.

De la mateixa manera, Istituto Europeo di Design informa els usuaris sobre els seus drets i obligacions en relació amb els continguts exposats a través dels seus perfils socials, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l’ús del servei.

Istituto Europeo di Design està profundament compromès amb que el servei funcioni correctament i conforme a les condicions acordades amb els usuaris. No obstant això, a vegades és possible que es produeixen, (especialment per la intervenció de tercers mal intencionats), situacions de les quals es poguessin derivar responsabilitats.

En aquest sentit, a continuació s’indiquen aquelles situacions, en les quals Istituto Europeo di Design no es fa responsable de les actuacions dels usuaris, assumint aquests totes les responsabilitats que poguessin derivar-se:

– En cas que aparegui publicada en la xarxa social qualsevol informació que no hagués estat publicada o compartida per part d’ Istituto Europeo di Design, o que en el seu cas hagués estat publicada per un tercer aliè.

-En cas que la xarxa social no es trobi operativa per raons tècniques imputables a l’amo de la pròpia plataforma, tercers o causes imprevisibles o de força major, sent aquestes circumstàncies responsabilitat de la xarxa social, o en el seu cas del tercer.

– En cas que la xarxa social modifiqui les seves condicions generals d’ús, polítiques de privacitat o manera de funcionament, sent aquestes circumstàncies responsabilitat de la xarxa social.

– En cas que l’usuari emmagatzemi, difongui, publiqui o distribueixi en la xarxa social qualsevol tipus de material difamatori, injuriós, discriminatori, que inciti a la violència o que sigui contrari a la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.

– En cas que l’usuari utilitzi la xarxa social per a introduir dades, virus o codi maliciós en els equips de Istituto Europeo di Design o de qualsevol altre usuari.

– En cas que qualsevol dels continguts accessibles a través dels perfils socials d’ Istituto Europeo di Design fos contrari a la normativa vigent, aquest es compromet a procedir a la seva retirada immediata, tan aviat tingui coneixement d’aquesta situació.

Istituto Europeo di Design no es compromet a informar els usuaris quan els seus comentaris i publicacions siguin objecte d’edició i/o moderació; no obstant això podrà advertir i prendre les mesures oportunes per a suspendre i expulsar als usuaris que enviïn contingut inapropiat periòdica i sistemàticament. A aquells usuaris que duguin a terme les esmentades conductes en més d’una ocasió, havent estat suspesos o expulsats del servei amb anterioritat se’ls podran impedir l’ús del perfil social amb caràcter indefinit, suposant això l’expulsió definitiva del programa i el bloqueig permanent de l’usuari.

Així mateix, Istituto Europeo di Design no garanteix la veracitat, fiabilitat, vigència o integritat del contingut de tercers que conté el seu perfil social o qualsevol lloc enllaçat. Istituto Europeo di Design no és responsable del contingut dels llocs web no operats per Istituto Europeo di Design.

El perfil social d’  Istituto Europeo di Design pot incloure opinions, recomanacions o manifestacions de tercers, que no reflecteixen necessàriament les opinions d’ Istituto Europeo di Design ni indiquen el seu compromís amb una determinada línia d’actuació.

La informació proporcionada a través del perfil d’ Istituto Europeo di Design en les xarxes socials no ha de considerar-se en cap cas assimilable a l’assessorament professional apropiat en relació amb les seves circumstàncies i consultes concretes, per a així aconseguir la màxima eficàcia de les mesures adoptades. En cap cas la informació facilitada a través de mitjans socials podrà ser considerada una alternativa a la informació proporcionada personalment per part d’ Istituto Europeo di Design.

Istituto Europeo di Design recomana als usuaris que actuïn amb cautela, sentit comú i sensatesa en utilitzar el seu perfil social i que avaluïn minuciosament la veracitat, vigència, integritat i pertinència de la informació publicada a través del mateix per als seus fins. Tota decisió que els usuaris adoptin basant-se en aquesta informació correrà estrictament pel seu compte i risc.

L’usuari, una vegada comenci a seguir els perfils socials d’ Istituto Europeo di Design, podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut, segons les condicions de la pròpia xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’explotació de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

L’usuari que decideixi compartir continguts en el perfil social d’ Istituto Europeo di Design, ha de ser conscient que les seves publicacions seran accessibles i per tant conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix serà l’únic responsable d’aquests, així com de les implicacions que això pogués tenir per a la seva privacitat.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en el perfil social d’ Istituto Europeo di Design que atempti o sigui susceptible d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixi, violi o infringeixi els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge, privacitat o la normativa vigent. En aquests casos, Istituto Europeo di Design es reserva el dret a retirar el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari que va dur a terme la publicació d’aquests.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en el perfil social d’ Istituto Europeo di Design que atempti o sigui susceptible d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixi, violi o infringeixi els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge, privacitat o la normativa vigent. En aquests casos, Istituto Europeo di Design es reserva el dret a retirar el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari que va dur a terme la publicació d’aquests.

En aquest sentit, els continguts, opinions o respostes a preguntes publicats, expressats o enviats pels creadors, patrocinadors, anunciants o usuaris del perfil d’ Istituto Europeo di Design, diferents del contingut proporcionat per Istituto Europeo di Design, no són opinions i responsabilitat exclusives de la persona que els envia i no reflecteixen necessàriament les opcions d’ Istituto Europeo di Design, que no és responsable del contingut que publiquin, pengin, distribueixin, difonguin o transmetin a través dels perfils oficials d’ Istituto Europeo di Design.

De la mateixa manera, Istituto Europeo di Design es reserva el dret a no respondre individualment als comentaris i missatges rebuts a través del seu perfil, així com a no seguir a tots els usuaris que comencin a seguir el seu perfil social.

Determinada informació recollida en els perfils d’ Istituto Europeo di Design pot contenir declaracions prospectives, incloses, a títol merament enunciatiu més no limitatiu, les declaracions que són prediccions o indicatives de futurs esdeveniments, tendències, plans o objectius. No és recomanable que l’usuari s’atingui única i exclusivament a aquestes declaracions ja que, per la seva naturalesa, estan subjectes a incerteses i riscos coneguts i desconeguts. 

Per tot l’exposat, Istituto Europeo di Design no assumeix cap obligació de comunicar públicament les actualitzacions o revisions d’aquestes declaracions prospectives, ja sigui per a reflectir nova informació o futurs esdeveniments o circumstàncies o per a altres fins.

Per a respostes a preguntes, queixes o reclamacions, consulti el lloc web corporatiu d’ Istituto Europeo di Design, on estan disponibles els canals d’informació pertinents.

Istituto Europeo di Design utilitzarà les xarxes socials per a publicar els seus propis serveis. En tot cas, si Istituto Europeo di Design decideix tractar les seves dades de contacte (perfil d’usuari de la xarxa social i/o correu electrònic) per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals en relació a la protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

No tindrà consideració de publicitat el fet de recomanar a altres usuaris els perfils socials d’ Istituto Europeo di Design perquè també ells puguin estar informats de la seva activitat.

Legislació

Sempre que la normativa vigent a aquest efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest lloc web, serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i ens sotmetrem als Jutjats i Tribunals de Barcelona, així com, en el seu cas, als Tribunals Arbitrals de consum o semblants als que ens trobem adherits en el moment de produir-se la controvèrsia.