Reglament UE
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Seat Mergo |

Projecte: Seat Mergo

Reglament UE

INFORMACIÓ LEGAL REGLAMENT UE

Istituto Europeo di Design, S.L
B-80813959
C/ Biada nº 11, 08012 de Barcelona
+34 93 2385889

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Quan les dades personals siguin recollides a través del formulari de la botiga on-line o de la subscripció a “Newsletter” o altres formularis que es puguin habilitar en el “Lloc Web” amb motiu de les activitats del mateix, serà necessari que l’usuari aporti, almenys, aquells marcats amb un asterisc, ja que si no es subministressin aquestes dades considerades necessàries, Istituto Europeu di Design, SL no podrà acceptar i gestionar el servei web o la consulta formulada per l’usuari.

Les dades personals que tractem a través del lloc web únicament seran utilitzades per a les següents finalitats:

– Remetre periòdicament els nostres butlletins electrònics amb notícies relacionades amb l’activitat de Istituto Europeu di Design, S.L.
– Realitzar informes estadístics anònims respecte dels hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris en el Lloc Web.
– Donar compliment a les obligacions legalment establertes.
– Gestionar l’àrea de comerç electrònic.

En cap cas portarem a terme qualsevol de les següents accions en relació amb les dades personals que ens siguin facilitades pels usuaris del lloc web:

– Cedir-los a altres persones o entitats, sense el seu consentiment previ.
– Transferir-los a altres estats, sense el seu consentiment previ.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Istituto Europeu di Design, S.L per als fins assenyalats.

Les dades facilitades per vostè es conservaran durant el període de contractació vigent entre vostè i Istituto Europeu di Design, S.L, finalitzat aquest període aquestes dades es destruiran.

COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals tractem les dades personals proporcionades per part dels usuaris és per remetre comunicacions electròniques amb informació relativa a notícies rellevants per als usuaris.

Sempre que realitzem alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells usuaris que hagin autoritzat prèviament i de forma expressa la recepció de les mateixes.

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que l’usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Istituto Europeu di Design, SL, pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: baja@bcn.ied.es, o mitjançant l’enllaç habilitat a l’efecte en les pròpies comunicacions.

Portabilitat de les dades

L’informem que l’únic servei d’informàtica en núvol que utilitzem és google drive, podent veure les condicions de privacitat en el següent enllaç:

https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/


Reclamació davant l’autoritat de control

L’informem que té dret a presentar una denúncia o reclamació si considera que les seves dades s’estan utilitzant de manera incorrecta davant l’Autoritat de Control que és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades el domicili es troba al C / Jorge Juan nº 6, 28001 de Madrid.


Seguiment de comportament i senyals de no rastreig

Istituto Europeu di Design, S.L pot utilitzar tecnologies de recopilació de dades per conèixer informació sobre les seves activitats en línia i en llocs web de tercers o altres serveis de seguiment de comportaments. Per a això consulti la nostra Política de cookies.

Privacitat dels menors

Istituto Europeu di Design, S.L té especial cura en protegir la privacitat dels menors. Els nostres llocs web són llocs per al públic en general. No permetem que menors de 16 anys es registrin, ni emmagatzemem informació personal d’aquells usuaris que siguin menors de 16 anys.

Istituto Europeu di Design, S.L podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

La vigència temporal d’aquestes condicions d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions d’ús modificades.

Amb independència del que disposen les condicions particulars que, si s’escau s’estableixin, Istituto Europeu di Design, SL podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del lloc web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en les presents condicions d’ús.

A aquests efectes, Istituto Europeu di Design, S.L informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detecta qualsevol infracció de la legislació vigent, o si teniu sospita de la comissió d’algun delicte.

En el cas que qualsevol disposició d’aquestes Condicions d’Ús fos declarada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les presents Condicions d’ús.

El no exercici o execució per part de Istituto Europeu di Design, S.L de qualsevol dret o disposició contingut en les presents condicions d’ús no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Sempre que la normativa vigent a aquest efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest lloc web serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i ens sotmetrem als jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​així com, si és el cas, als tribunals arbitrals de consum o semblants als que ens trobem adherits en el moment de produir-se la controvèrsia.