Guia Treball Final
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: NAVIA: La gent, la ciutat, el mar | Management

Projecte: NAVIA: La gent, la ciutat, el mar

Guia Treball Final

La guia té per objectiu orientar els alumnes dels Títols Superiors de Disseny de l’IED Barcelona que, cap al final de l’itinerari formatiu, afronten el plantejament, desenvolupament i exposició del Treball Final (en endavant TF). Per a això es necessitaran els aspectes formals de presentació escrita i oral.

Descarrega la guia completa aquí.

Les fitxes del Treball Final (TF) són les següents:
Moda
Gràfic