Beques
EXPLORE IED BARCELONA
 

Colección: DINO | Fashion

Colección: DINO

Beques

 

L’IED Barcelona, com a part de la Fundació Francesco Morelli, destina una quantitat de diners a l’any a beques que valoren principalment el talent creatiu dels candidats. 

Aquestes beques s’atorguen en funció de les habilitats del candidat, ja que la seva fi principal és promoure la creativitat i les habilitats per al disseny. Les beques valoren la capacitat de creació, la proposta de solucions innovadores i la seva possibilitat d’aplicació a la vida real. 

Aquestes beques tracten de promoure la igualtat d’oportunitats, independentment del nivell d’ingressos de la família, i afavorir l’accés als estudis superiors a aquells estudiants amb capacitat d’estudi, motivació i notables habilitats per al disseny. 

Convocatòries de beques 

-Beques per a màsters semipresencials
-Beques internacionals per a programes undergraduate 
-Beques undergraduate
-Beques postgraduate

Les dates de les beques s’aniran actualitzant en la web.

IED DESIGN TALENT

L’IED Barcelona organitza anualment IED Design Talent, un concurs de beques dirigit a aspirants, de qualsevol nacionalitat, que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en les àrees del Design, la Moda, Visual Communication o el Design Strategies. S’ofereix una beca per cada curs: Títol Superior en Disseny, BA (Hons), Diplomes IED, Foundation Course, Master i Postgraus. Els guanyadors es beneficiaran d’una beca pel valor de fins el 100% de la taxa de curs.

Convocatòria 2022 cursos de Títol de Grau – Finalitza: 5 d’abril de 2022 (TANCAT)

Convocatòria 2022/23 cursos de nivell Màster i Postgrau – Finalitza: 25 d’abril de 2022 (TANCAT)

Convocatòria Beques Francesco Morelli per a Graus – Finalitza: 9 de maig de 2022 (TANCAT)

Convocatòria de beques per als Masters of Design and Innovation (MDI) – Finalitza: 31 de maig de 2022 (TANCAT)

 • Formes de finançament a consultar

Consulta amb el departament d’admisions les diferents formes de finançament: info.barcelona@ied.es.

PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC INSTITUCIONAL DE FRANGES DE RENDA 1 i 2

 • Les franges de renda s’apliquen als Títols de Grau, Diplomes, BAH Westminster i CFGS
 • La franja de renda és una tarifa especial per a aquella renda familiar la “Base Imposable de la qual General” sigui inferior a 35.000.- euros (Renda 1) o entre 35.001.-euros i 45.000.-euros (Renda 2). En cas dels CFGS oferim una única franja per a rendes inferiors a 40.000.-euros.
 • La franja de renda és un import fix i no un percentatge que es redueix de l’import de la Taxa de Curs.
 • No es pot acumular amb Promocions, Beques o Descomptes. Sí que es pot acumular amb el pagament únic (Taxa d’inscripció +  Taxa de Curs).
 • S’oferirà a tots els alumnes que cursaran 1r any en 21/22. Aquells beneficiats podran mantenir les condicions al llarg de la carrera sempre que sigui aprovada la documentació que any rere any hauran de presentar.
 • De moment, ho oferim únicament a estudiants espanyols. 

AJUDES

L’IED posa a disposició una sèrie d’ajudes per a facilitar l’accés a aquells candidats que, per circumstàncies especials, precisen d’alguna d’aquestes ajudes. Així, els candidats a estudiar en el IED podran beneficiar-se de descomptes en els següents casos. 

 • Pagament Anticipat
 • Família Nombrosa
 • Família Monoparental
 • Discapacitat
 • Familiars d’alumnes i exalumnes
 • Antics alumnes IED
Termini de sol·licitud: durant el termini corresponent a la formalització de la matrícula.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A JUSTIFICAR:

Renda inferior a 35.000.- euros

Renda entre 35.001.-euros i 45.000.-euros

Declaració confidencial de les circumstàncies financeres emplenada i signada per les persones (pares, tutors, familiars o representant legal) que afronten el pagament de les taxes en cas de no ser l’alumne, adjuntant la següent documentació:

 • Declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques declaració conjunta o separada en cas de matrimonis i declaració de la renda de la persona que aboni la carrera de l’alumne en cas de no coincidir i això de l’exercici 2019 o 2020, si s’ha presentat.
 • Declaració de Patrimoni de l’exercici 2019 o 2020 si s’ha presentat.
 • Declaració confidencial de les circumstàncies financeres emplenada i signada per les persones (pares, tutors, familiars o representant legal) que afronten el pagament de les taxes en cas de no ser l’alumne, adjuntant la següent documentació:
 • Autoliquidacions d’ingressos model 303 i/o 130 i/o model 115 del 1T de l’exercici 2020 i esborrany dels al·ludits models del 2T, si al lliurament de la sol·licitud no s’han presentat en cas de treballadors d’autònoms, així com els mateixos models de l’exercici 2019 (1T, 2T, 3T i 4T).  A més, models 390 i 180 de l’exercici 19.
 • Declaració jurada per part de l’alumne (s’adjunta imprès de sol·licitud com a ANNEX núm. 2) que els documents aportats són de les persones que abonen les taxes del curs i que aquestes dades són veraces i reflecteixen la realitat.
 • Declaració jurada de les persones que es fan càrrec del pagament dels estudis de l’alumne sol·licitant de la beca (ANNEX núm. 3).

L’IED es reserva el dret de sol·licitar qualsevol documentació necessària per a ampliar informació o resoldre incongruències. En cas de no presentar la documentació sol·licitada en el termini de 5 dies hàbils de la seva petició per part del IED es donarà a l’alumne per desistit en la beca.

ASSEGURANÇA IED 

L’IED compta amb una pòlissa d’assegurances per als seus estudiants que garanteix la continuïtat dels seus estudis en aquells casos d’incapacitats sobrevingudes descrites en la pòlissa.

Sol·licita tota la informació al teu orientador acadèmic. 

FINANÇAMENT

L’IED compta amb les següents possibilitats de finançament per als seus estudiants: 

BANC SANTANDER

L’IED té un acord amb el Banc Santander per al finançament dels seus programes. 

En aquest enllaç es poden consultar amb detall de les condicions.

PRODINAMIA

QUÈ ÉS PRODINAMIA?

L’IED ofereix un servei de finançament als seus alumnes a través de Prodinamia, empresa especialitzada en aquests préstecs.

Prodinamia treballa amb diferents entitats financeres buscant la millor solució per a cada estudiant. 

L’IED ofereix la possibilitat d’aquesta gestió per part de Prodinamia sense cost per a l’alumne. Prodinamia s’encarrega de tots i cadascun dels tràmits fins a la signatura del préstec.

COM FINANÇAR UN GRAU?

En realitzar-se pagaments anuals i variables curs a curs no és possible estructurar-ho com un finançament de consum. En aquest cas utilitzem finançaments en oficina bancària per la qual cosa és necessari obrir compte en el banc i contractar una assegurança de vida associat a aquest.

Hem desenvolupat per als alumnes de l’IED la possibilitat de finançar des de l’inici el grau complet oferint un préstec amb disposicions parcials. D’aquesta manera l’alumne va disposant de la línia any a any. El model inclou la possibilitat de tants anys de manca com duri el grau pel que durant els estudis només pagaràs una quota reduïda, composta només pels interessos sense el capital del préstec. El termini màxim de pagament del préstec és de 10 anys sent per tant un finançament molt còmode i al millor preu del mercat.

COM FINANÇAR UN POSTGRAU?

Prodinamia ofereix un préstec dedicat a finançar un servei i serà abonat directament del banc a l’IED. 

Pot arribar a finançar-se el 100% del curs sense necessitat de canviar de compte, l’única relació amb el banc és el préstec i es domicilia en el compte habitual.

El préstec no se supedita a contractar assegurances de vida o altres productes que encareixen l’operació.

La velocitat de resposta sobre la concessió és de 24 hores. 

La informació requerida és molt senzilla: NIF/NIE, fitxa de sol·licitud, informació econòmica (3 nòmines / IRPF), justificant de compte on serà carregat el préstec. 

El titular del préstec ha de tenir ingressos a Espanya.

El tipus d’interès és baix degut al volum tramitat i poder triar banc, quota fixa, sense comissió d’obertura, sense despeses de Notario i sense contractar altres productes.

ALTRES AJUDES 

U.S VETERANS 

L’IED està registrat en el Departament d’Assumptes de Veterans dels EUA Com una escola estrangera acreditada, participa en els programes d’assistència educativa GI Bill i Post 9/11 GI Bill.

Els veterans estatunidencs elegibles poden cobrir, en sol·licitar el benefici, una part de les seves taxes de matrícula i costos de vida.

Condicions generals i aspectes destacats:

Per als programes aprovats, el projecte de llei GI Post-11 proporciona fins a 36 mesos de beneficis educatius.

També s’inclouen els següents pagaments:

Subsidi mensual per a habitatge. Estipendio anual per a llibres i subministraments

Pagament únic de beneficis rurals. Per a veure les taxes de pagament actuals de la factura GI posterior al 9/11, faci clic aquí.

Pot trobar informació sobre els beneficis de GI Bill en el lloc web del Departament d’Assumptes de Veterans dels EUA I comunicant-se amb l’Oficina d’Ajuda Financera.

PRÉSTECS PER A ALUMNES MEXICANS

Tot candidat de nacionalitat mexicana que vulgui estudiar en el IED pot accedir a la informació sobre els requisits per a l’obtenció d’un préstec en aquest enllaç o escrivint a la següent adreça de correu electrònic: gobmx@funcionpublica.gob.mx.

Beques i ajudes

Veure'ls tots
IED Barcelona Scholarships – Masters Research Study Programs
La creació de nous productes o serveis requereix solucions per… Més info +
Beques IED Barcelona – Màsters i Postgraus (CLOSED)
Amb la finalitat de premiar el talent, la innovació i… Més info +
Beques IED Barcelona – Nivell Universitari (PRÒXIMAMENT)
Amb l’objectiu de premiar el talent, la innovació i la… Més info +