News Master in Interactive Apps Design
EXPLORE IED BARCELONA
 

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION | Management

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION

Interactive Apps Design

News Master in Interactive Apps Design

El desenvolupament de projectes que es visualitzen per mitjà de pantalles, o a través del “Internet de les coses” (Internet of things, IOT), requereix noves habilitats i uns coneixements de disseny molt específics.

La gran quantitat de dades que managem (Big Data) necessiten d’interfaces simples que s’utilitzin d’una manera natural. El dissenyador ha de reconèixer les necessitats de l’usuari (User Centered Design) i els seus mecanismes de resposta davant els artefactes, per crear interfaces útils i eficients, que siguin fruit d’un coneixement del hardware i el software, i millorar d’aquesta manera la manera com interactuem amb les pantalles.

Per aquest motiu, els alumnes del Màster en Interactive Apps Design aprendràn a dissenyar interfaces per a terminals mòbils, centrades en el Big Data i creades de forma col·laborativa entre diferents equips i amb els seus usuaris, en un desenvolupament centrat en la gestió Agile (model de referència per al desenvolupament de software i projectes on els seus requeriments evolucionen a través de la col·laboració entre equips autogestionats i multifuncionals.

Per què estudiar aquest Màster a Barcelona?

Barcelona és la seu del Mobile World Congress, l’esdeveniment mundial de la indústria dels dispositius mòbils que reuneix als professionals i a les empreses de més alt nivell; molt més que qualsevol altre acte. Més de 72.000 assistents de 200 països visiten la fira en busca d’aprenentatge, creació de contactes i, sobretot, amb l’objectiu d’obtenir inspiració i innovació.

Barcelona, com a Mobile World Capital, és l’entorn ideal en el que portar a terme nous projectes dins de la indústria de les aplicacions interactives.