Missió exploratòria a Bogotà
EXPLORE IED BARCELONA
 

Colección: DINO | Fashion

Colección: DINO

Missió exploratòria a Bogotà

Durant la setmana passada, el CEO de l’IED Escola Superior de Disseny, Alessandro Manetti va realitzar una jornada de missió exploratòria a Bogotà, en la qual es van identificar reptes com ara la generació d’una cultura d’innovació i l’impuls de la indústria 4.0 i a l’economia taronja des de les indústries creatives. Reptes a treballar en el marc de la col·laboració entre l’IED i el SENA.

A la missió exploratòria el director de l’IED a Espanya a visitat la xarxa de TecnoParques, un programa d’innovació tecnològica del Servei Nacional d’Aprenentatge, que actua com accelerador pel desenvolupament de projectes d’I+D+i (Investigació Desenvolupament i Innovació) materialitzats amb prototips tecnològics.  

En el Centre de Disseny i Metrologia, que ofereix i executa accions de formació professional, orientades a donar suport i fomentar la innovació i el desenvolupament tecnològic, ha estat rebut pel Subdirector Rodolfo Martínez.

Una vegada es va acabar la visita, el Director va compartir les seves experiències i èxits al sector del disseny a través de la seva conferència denominada “Learning Driven Innovation” dedicada a les macrotendències del futur per guiar la innovació orientada pel disseny a través de projectes.

Per acabar amb la missió, la directora de Promoció i Relacions Corporatives Adriana María Colmenares Montoya, juntament amb l’equip de directors de centres, formació professional, escola d’instructors, feina i emprenyament, va convocar una reunió ne la qual es van estudiar les possibilitats de col·laboració entre les institucions, solidificant les relacions a quatre anys vista.