L’IED BARCELONA I RACC EXPLOREN LES TENDÈNCIES DE DISSENY EN COMUNICACIÓ VISUAL PER A l’EVOLUCIÓ URBANA DE LES SMART CITIES
EXPLORE IED BARCELONA
 

PROJECTE: TRAVEL WONDERS WRITTEN FOR YOU | Visual

PROJECTE: TRAVEL WONDERS WRITTEN FOR YOU

L’IED BARCELONA I RACC EXPLOREN LES TENDÈNCIES DE DISSENY EN COMUNICACIÓ VISUAL PER A l’EVOLUCIÓ URBANA DE LES SMART CITIES

La manera en la qual es reinventaran les urbs, els actors que participaran en aquesta transformació i com la viuran els seus ciutadans són avui grans temes a debat i el punt de partida d’una recerca d’estudiants de Visual Communication de l’IED Barcelona Centre Superior de Disseny en col·laboració amb el Àrea de Mobilitat del RACC.

Estratègies visuals directes i senzilles, eslògans que conviden a l’acció, aplicacions tecnològiques que s’integren en l’espai urbà o sistemes gràfics i de senyalització que permeten organitzar la mobilitat són algunes de les propostes sorgides d’aquesta col·laboració.

Dins del desenvolupament dels seus projectes finals i prenent com a cas d’estudi la ciutat de Barcelona, alumnes de Disseny Gràfic i Motion Graphics and Vídeo van acceptar el repte llançat per Fundació RACC d’analitzar l’espai públic, detectar problemes i necessitats i proposar solucions per a millorar les grans ciutats.

Durant mesos de treball, els estudiants, procedents de més de 10 països diferents, han desenvolupat des d’una mirada analítica propostes que uneixen urbanisme, comunicació visual i mobilitat. Una ocasió per a entendre fins a quin punt una bona comunicació visual pot contribuir al desenvolupament urbà, especialment ara, després de la pandèmia, la qual cosa ha obligat a repensar tot tipus d’espai, servei, mobilitat o manera d’interacció ciutadana.

“Estrelles del futur”, de Pau Millán

NEW TECHNOLOGIES: Il·luminant la calçada

En alguns dels projectes es destaca la importància de les noves tecnologies com a eines per a millorar l’experiència en els llocs públics: realitat augmentada, il·luminació, 5G, etc. És el cas de “Estrelles del futur”, de Pau Millán, que planteja la incorporació d’il·luminació en el paviment urbà a manera de semàfor intel·ligent per a informar els ciutadans de la congestió dels carrers.

“Creixem”, de Gaia Pantalone y Eleanor Berney

LLEUGERESA VISUAL: Com resoldre la sobreinformació

La població en les grans ciutats augmenta a ritme vertiginós i els seus espais se saturen d’informació. És important crear sistemes que permetin entendre clarament i de manera fàcil les indicacions, normes i restriccions. Per això, el sistema visual plantejat ha d’afavorir la seva lectura i comprensió, aportant lleugeresa, claredat i sensació de tranquil·litat. Aquesta és la premissa visual de “Creixem”, projecte de Gaia Pantalone i Eleanor Berney, que apel·la directament a la participació ciutadana en el procés de construcció de la seva ciutat.

“N->EIX”, de Kenzy Abed y Johanna Mauch

LABORATORIS D’EXPERIMENTACIÓ: Recuperar espais tradicionals i donar-los nous usos

Com en qualsevol projecte de disseny, les persones se situen en el centre. Parlant d’espais urbans, el paper dels carrers com a escenari de relació entre elles i amb l’entorn és fonamental. Per aquesta raó, “N->EIX” proposa dividir l’urbanisme de la ciutat en diferents zones (eixos), prioritzant la interacció entre els ciutadans i generant, també, espais lliures de contaminació. D’aquesta manera, els estudiants Kenzy Abed i Johanna Mauch plantegen una visualització gràfica de l’urbanisme, on es destaquen aquestes noves zones i s’incorporen diferents senyalístiques.

“Espai per tothom”, de Juan Hands y Kamila Zakhidova

PER I PER A TOTS: Accions de cocreación per a apel·lar la responsabilitat ciutadana

Espai per tothom” és la proposta de Juan Hands i Kamila Zakhidova de crear espais urbans a partir de les necessitats de les persones que els habiten. Entorns més sostenibles i igualitaris on els ciutadans formin part de la transformació urbana, que facilitin la convivència de vianants i vehicles i promoguin el comerç en la seva activitat del dia a dia. A tal fi han dissenyat un esquema de pictogrames inclusiu, tenint en compte a tots els usuaris que interactuen en aquests entorns i situant-los en el centre de la proposta de comunicació visual.

“Urban Fauna”, de Tina Saver y Panna Garai

COLOR: Organitzar la informació mitjançant gammes cromàtiques

El color com a resposta a una comunicació organitzada i clara, que estableixi un to de veu adaptat als veïns. Aquesta és la proposta de “Urban Fauna”, de Tina Saver i Panna Garai, en la qual les informacions gràfiques s’organitzen en diferents colors segons el públic al qual van dirigides: vianants, infants, micromobilitat i vehicles motoritzats. Un projecte realitzat a partir de  entrevistes a veïns del barri de Sant Antoni de Barcelona.