DESIGNING FOR THE MANY
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Síntesi | Visual

Projecte: Síntesi

DESIGNING FOR THE MANY

 Circumscrit en el marc dels cursos de l’Escola IED Màster Barcelona, Designing for the many és un projecte d’innovació educativa, creat amb l’objectiu d’investigar sobre la capacitat, les estratègies i la repercussió del disseny en la construcció de la nostra societat, posant en qüestió aspectes culturals, productius, econòmics o polítics d’aquesta.

Què és el disseny democràtic? Quants many manys? A través de grups interdisciplinaris, mitjançant l’ús de pràctiques creatives i experimentals es treballa sota registres de recerca no només teòrics sinó pràctics, vinculats a propostes de disseny productivista, crític o especulatiu.

Els resultats d’aquest projecte es podran conèixer a la pàgina web Designingforthemany on també hi ha més informació sobre els conceptes que es desenvoluparan.

Organitzat per: IED Màster Barcelona

Comissariat acadèmic: PhD. Irma Arribas Pérez i Harry Paul van Ierssel.

Primera edició: curs acadèmic 2018-2019

En col·laboració amb: IKEA