IED Network
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: NAVIA: La gent, la ciutat, el mar | Management

Projecte: NAVIA: La gent, la ciutat, el mar

IED Network

L’ IED és una institució educativa en totes les disciplines del disseny, la comunicació visual, la moda i el management. Actualment és un gran network internacional d’origen italià i que va néixer al 1966 gràcies a la gran intuició de Francesco Morelli.

El Istituto Europeo di Design és, sobretot, un sistema formatiu en evolució. Un veritable laboratori capaç de pensar i reinventar-se dia rere dia. La seva missió és clara i precisa: oferir als joves creatius una formació completa, teòrica i pràctica, en definitiva una “Cultura del Projecte” que els acompanyi durant tota la vida.

Per això, l’ IED és molt més que una Escola, pel seu procés de creació constant: és un centre en el que neixen els professionals del disseny del futur.


ESTUDIAR A ESPANYA

L’ IED a Espanya està reconegut com a un Centre Privat d’Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny (Llei Orgànica 2/2006, del 3 de mayo, d’ Educació i amb el Reial Decret 1614/2009, del 26 de octubre) i ofereix Títols Superiors en Disseny legalment reconeguts, Cursos de Titulació pròpia d’ 1 i 3 anys, obtenint a la seva finalització un Diploma IED àmpliament reconegut en el món professional, Cursos Master, Cursos d’Especialització i Cursos d’ Estiu.

Títols Superiors en Disseny (Official Undergraduate Degree): curs de 4 anys (240 ECTS European Credit Transfer System), en el qual l’estudiant conseguirà el Títol Superior en Disseny, legalment reconegut en l’àmbit nacional i internacional.

Bachelor of Arts with Honours: curs de 3 anys (360 crèdits Westminster), en llengua anglesa, en el qual l’estudiant aconseguirà el títol BA with Honours, acreditat per la Universitat de Westminster.

Diploma IED: cursos de titulació pròpia, amb durada 3 anys i l’objectiu és dotar als estudiants del coneixement, la cultura i les eines tècniques necessàries per integrar-se al món laboral amb un alt perfil professional.

ESTUDIAR A ITÀLIA

L’ IED és una institució privada autoritzada per a la impartició de Títols Acadèmics en l’àmbit de la Formació Artística Superior i ofereix a Itàlia múltiples cursos, en el segment de pregrau (triennals) i postgrau (biennal i màster), a més de cursos d’especialització i estiu. Molts d’aquests cursos, a les seus de Milan i Roma, estan reconeguts pel Ministeri d’Educació com a Diploma Acadèmic de Primer Nivell. En altres cursos s’obté un títol propi IED.

Diploma Acadèmic de Primer Nivell (Bachelor of Art): Curs de 3 anys (180 CF), en el qual l’estudiant aconseguirà el títol de Diploma Acadèmic de Primer Nivell, legalment reconegut pel Ministeri d’Educació, Universitat i de Recerca al àrea de la Formació Artística Superior (Decret Ministerial 10 desembre 2010 num. 292).

Bachelor of Arts with Honours: Curs de 3 anys (igual a 180 CF), en llengua anglesa, en el qual l’estudiant aconseguirà el títol BA with Honours, acreditat per la Universitat de Westmister.

Diploma IED (Certificat): Curs de 3 anys (180 CF) no reconegut, en el qual l’estudiant obtindrà un títol propi IED.

ESTUDIAR A BRASIL

El Istituto Europeo di Design ofereix avui una àmplia gamma d’itineraris capaços de respondre a les exigències formatives de diversos tipus d’estudiants.

Diplomatura: Formació de 3 anys (180 CF), en el qual l’alumne obtindrà el títol de Diploma Acadèmico de Primer Nivell (En anglès BA). A Brasil, tots els cursos universitaris estan regulats per les línies/regles a seguir del Programa Nacional / MEC i, en el cas del diploma universitari, tots els cursos de l’IED Brasil han de complir amb 2000 hores, exceptuant “joya”, que tindrà 2200 hores (tres anys). L’any lectiu, independentement de l’any solar, s’articula en un mínim de 200 dies, distribuïts en dos períodes (semestres). Cada semestre deu tenir un mínim de 100 dies d’activitat didàctica, sense incloure els dies destinats a les probes d’exàmens.

Relacions Internacionals

L’ IED és una red de trobades, experiències, persones i cultures realment única. Entre els estudiants es desenvolupa un sentit de pertenència i es crea una comunitat unida pel desig d’innovar i compartir recursos, idees i contactes.

L’ IED forma part de CUMULUS (Internacional Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media), i manté relacions amb diferents Universitats i Asociacions Acadèmiques internacionals com Erasmus, Sócrates, ELIA, IAA, FIYTO y EAIE, MEC – Brasil. Un ampli grup d’entitats procedents de diferents parts del món que completa i amplia la possibilitat d’intercanvi acadèmic dels estudiants de l’ IED. Gràcies als nombrosos acords bilaterals amb Universitats estrangeres de prestigi, els estudiants de l’IED tenen la possibilitat de participar en el programa d’intercanvi realitzant un semestre a l’estranger, a una de les Universitats col·laboradores o a una altre sede de l’IED.

Aquest enorme patrimoni de pensaments, paraules i obres creatives i internacionals és un valor de l’IED que es reconeixen en tot el món. La clau de l’èxit d’una metodologia capaç de concebre l’educació segons una “culture of jointness” que destaca i respeta els valors multidisciplinaris i multiculturals.