27/06 Entrega de diplomes 2014
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Seat Mergo |

Projecte: Seat Mergo

false

27/06 Entrega de diplomes 2014

27-06-2014

EventAttendanceMode
IED Barcelona
Biada 11 Barcelona, 08012
IED Barcelona
free
IED Barcelona
27/06 Entrega de diplomes 2014 27/06 Entrega de diplomes 2014 27/06 Entrega de diplomes 2014

El 27 de juny l’IED Barcelona celebra l’Entrega de Diplomes de 2014 de Global Design i dels cursos trienals de les árees de Moda, Design, Visual Communication i Management for Creative Industries. L’esdeveniment te lloc a les 18h a l’Aula Magna. Finalitzada l’entrega, es pot gaurdir d’un brindis al Hall del Pati de l’escola.

Dia: 27 de juny                                                                                                                                          
Hora: 18:00                                                                                                                                                            
Lloc: c/Biada 11, 08012 Barcelona

Accés restringit als convidats de la graduació. Cada alumne pot portar un màxim de dos acompanyants.

SI NO POTS ASISTIR, SEGUEIX-LO PER STREAMING:
http://www.livestream.com/iedbarcelona