Francesca Flajani
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Emotional Bites | Design

Projecte: Emotional Bites

Secretaria Acadèmica

Francesca Flajani
Coordinació Área Transversal, Admissions i Campus Manager  – f.flajani@ied.es Més info
Eduard Castañé
Education Policy Manager – e.castane@ied.es Més info
Aurora Delgado
Coordinació de Secretaria Acadèmica i Global Design – a.delgado@ied.es Més info