Silvia Cash
EXPLORE IED BARCELONA
 

Col·lecció: Serial Seeds | Fashion

Col·lecció: Serial Seeds

Informació & Admissions

Silvia Cash
Admission Manager – s.cash@ied.es Més info
Lluís Esterri
Departament d’Orientació i Admissions de Títols Superiors en Disseny, BA... Més info
Mónica Boada
Orientation and Admissions Department – m.boada@ied.es Més info
Daniela Maccarrone
Orientation & Admissions Department – d.maccarrone@ied.es Més info
Meritxell Llorca
Servei d’Informació i Orientació (Master) –  m.llorca@ied.es  Més info
Laura Gargallo
Servei Informació i Orientació (Master) – l.gargallo@ied.es Més info