Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny
EXPLORE IED BARCELONA
 

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION | Management

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION

Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

L’IED Barcelona ofereix un Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny de quatre anys de duració (240 ECTS), l’objectiu del qual és transformar la passió, el talent i la creativitat en coneixements i capacitats que permetin als futurs professionals del disseny desenvolupar les seves carreres en els àmbits del Design, la Moda, el Visual Communication i el Management for Creative Industries. Les especialitats es centren en quatre grans àrees: Disseny Gràfic, Disseny de Moda, Disseny d’Interiors i Disseny de Producte.  Molts dels cursos es poden estudiar en anglès.

Places disponibles:

Especialitat en
Disseny de Moda
Especialitat en
Disseny d’Interiors
Especialitat en
Disseny de Producte
Especialitat en
Disseny Gràfic
60 Places disponibles 60 Places disponibles 60 Places disponibles 60 Places disponibles

Revisa la nostra memòria anual.

El Títol Superior en Disseny de l’IED Barcelona disposa del segell de qualitat d’Acreditació favorable per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Graphic Design, itinerari en Advertising

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
El Bachelor of Arts in Graphic Design, itinerari en Advertising és equivalent a grau universitari (240 ECTS).  Aques programa forma a dissenyadors gràfics amb mentalitat de creatius publicitaris. A més de realitzar projectes de disseny, seran capaços de desenvolupar campanyes… Més info
Design

Disseny de Producte

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat en Disseny de Producte (240 ECTS).  Aquest curs forma a professionals capaços de desenvolupar projectes de caràcter social, estratègic i  tecnològic en el sector del moble, la il·luminació, l’electrònica de… Més info
Design

Disseny d’Interiors

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat en Disseny d’Interiors (240 ECTS). Aquest curs forma a dissenyadors capaços de projectar interiors i exteriors, permanents i efímers — habitatges, espais comercials, estands o espais expositius—, així com així… Més info
Visual

Disseny Gràfic

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat en Disseny Gràfic (240 ECTS). Aquest programa forma a dissenyadors que marquen la diferència, capaços de comunicar visualment, provocar reaccions en el públic i transmetre valors associats al consum responsable, la… Més info
Fashion

Disseny de Moda

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat en Disseny de Moda (240 ECTS). Aquest curs forma professionals capaços d’anticipar respostes i solucions a les futures tendències estètiques i a les noves necessitats del mercat de la moda. En… Més info
Fashion

Disseny de Moda, itinerari en Estilisme i Comunicació de Moda

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat en Disseny de Moda, itinerari en Estilisme i Comunicació de Moda (240 ECTS). Aquest curs forma professionals capaços d’anticipar respostes i solucions a les futures tendències estètiques i a les noves… Més info
Design

Disseny de Producte, itinerari en Disseny de Transport

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat en Disseny de Producte, itinerari en Disseny de Transport (240 ECTS).  Aquest curs forma professionals capaços de projectar no només vehicles, sinó sistemes de transport i accessoris lligats al sector. … Més info
Design

Product Design, itinerari in Transportation Design

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
El Bachelor of Arts in Product Design, itinerari en Transportation Design és equivalent a Grau Universitari (240 ECTS). Aquest curs, impartir en anglès, proporciona els coneixements i habilitats per a desenvolupar solucions de mobilitat en un sentit ampli: des del… Més info
Design

Product Design

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
El Bachelor of Arts in Product Design és equivalent a Grau Universitari (240 ECTS). Aquest programa, el qual s’imparteix totalment en anglès, proporciona als futurs professionals els coneixements i habilitats que necessiten per a dissenyar productes tenint en compte usuari… Més info
Design

Interior Design

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
El Bachelor of Arts in Interior Design és equivalent a Grau Universitari (240 ECTS). Aquest curs, que s’imparteix en anglès, es centra en l’experiència de l’usuari, el control de la llum, els acabats, la tecnologia i els materials. Forma a… Més info
Visual

Graphic Design

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
El Bachelor of Arts in Graphic Design és equivalent a Grau Universitari de 240 ECTS. El curs, impartit en anglès, prepara a dissenyadors visuals capaços d’idear, programar i crear comunicacions visuals offline i online que impactin en l’usuari. A través… Més info
Visual

Graphic Design, itinerari en Motion Graphics and Video

13 de setembre de 2021 - Barcelona - 4 anys
El Bachelor of Arts in Graphic Design, itinerari en Motion Graphics and Video és equivalent a Grau Universitari (240 ECTS). Aquest programa, impartit en anglès, forma a especialistes en comunicació visual capaços de conceptualitzar, estructurar i desenvolupar una comunicació eficaç… Més info
IED Forward
+