Codi de Conducta IED
EXPLORE IED BARCELONA
 

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION | Management

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION

Codi de Conducta IED

L’Istituto Europeo di Design es regeix per un codi de conducta al qual s’adhereixen tots els seus empleats i que recull el conjunt de valors, principis i criteris que han d’orientar el seu comportament en l’exercici de l’activitat professional.

Ser part de l’IED implica l’adhesió a aquest codi de conducta. L’acceptació del mateix suposa l’adhesió a un marc de valors que garanteix la possibilitat d’exercir el treball en un ambient d’absolut respecte a la persona, la societat i el medi ambient i que serà la base de la relació dels empleats dins de l’empresa i en les seves relacions amb la resta de parts interessades (estudiants, docents, proveïdors, etc.).

El Codi de Conducta o Codi Ètic de l’IED té com a fi ser una guia per als comportaments esperats de tots els membres de l’empresa en el desenvolupament de les seves activitats com a element bàsic de la seva cultura empresarial.

El nou Codi de Conducta de l’Istituto Europeo di Design S.L va ser aprovat per l’Òrgan d’Administració el 10/05/2021.

Descarregar Codi de Conducta 

Accedir al Canal Ètic