Projecte: N->EIX
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Urban Fauna | Visual

Projecte: Urban Fauna

Projecte: N->EIX

Alumno/a: Kenzy Abed Johannah Mauch
Area: Visual

Com en qualsevol projecte de disseny, les persones es situen en el centre. Parlant d’espais urbans, el paper dels carrers com a escenari de relació entre elles i amb l’entorn és fonamental. Per aquesta raó, ‘N->EIX’ planteja dividir l’espai urbà en diferents zones (eixos), prioritzant la interacció entre els ciutadans i generant, també, llocs lliures de contaminació.

D’aquesta manera, els estudiants dissenyen una visualització gràfica de l’urbanisme, on es destaquen aquestes noves zones i s’incorporen diferents senyalístiques.