PROJECTE: DNA
EXPLORE IED BARCELONA
 

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION | Management

PROJECTE: FRESH FACES UNIQUE EDITION

PROJECTE: DNA

Alumno/a: Emma Ek Marián Ruiz Miguel Ángel De la Campa
Area: Management

DNA (Drive, Navigate and Advance) és un servei orientat a millorar el futur de la micromobilitat a Barcelona des d’una doble vessant: ajudar els usuaris a desplaçar-se per la ciutat i animar-los a explorar nous indrets.

Per a això, el projecte proposa la creació d’una comunitat d’usuaris i una xarxa de partners connectats entre si a través d’una aplicació mòbil.

L’app ofereix una experiència divertida i interactiva integrada per dos usos. D’una banda, la Manera Mobilitat permet localitzar i reservar vehicles de diferents tipus, al mateix temps que ofereix informació sobre descomptes i promocions. La Manera Joc ofereix la possibilitat de descobrir Barcelona mitjançant una experiència basada en la localització i obtenció de recompenses.