PROJECTE: CUPRA DUOS
EXPLORE IED BARCELONA
 

Col·lecció: MELANCOLÍA | Fashion

Col·lecció: MELANCOLÍA

PROJECTE: CUPRA DUOS

Alumno/a: Edgar Millán
Area: Design

Cupra DUOS és un vehicle dissenyat per gaudir tant de la ciutat com del món rural. Està pensat per a què pugui moure’s entre aquests dos escenaris sent el més sostenible possible amb el medi ambient. D’aquesta manera, vol evitar al màxim l’impacte i el col·lapse de l’entorn que ens envolta. 

Com que és un vehicle per un terreny semi-urbà, s’han tingut en compte certs criteris bàsics com l’alçada dels baixos del cotxe per evitar possibles impactes.