Projecte: Barcelona Fitness
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: NAVIA: La gent, la ciutat, el mar | Management

Projecte: NAVIA: La gent, la ciutat, el mar

Projecte: Barcelona Fitness

Alumno/a: Ali Bakri

Barcelona Fitness és un espai esportiu dissenyat per tal de promoure el benestar físic i mental dels usuaris, ubicat als Tinglados del Port de Barcelona, actualment en desús. Aquest projecte es concep com un oasis allunyat de la contaminació i com a punt de trobada entre esportistes amb la finalitat de promoure i crear un sentiment de comunitat. La proposta és capaç de reciclar l’aire generant un espai eco-friendly on, a més d’exercitar el cos, s’afavoreix l’estat d’ànim positiu gràcies al disseny de l’espai, la gama cromàtica, els materials utilitzats o la il·luminació.