Projecte: Hospitals of the future
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Emotional Bites | Design

Projecte: Emotional Bites

Projecte: Hospitals of the future

Alumno/a: Esthela Amaya

GIRA by Smartclick és un fabricant Premium de la indústria electrotècnica que ofereix tecnologies orientades al futur. La firma alemanya va proposar als estudiants dissenyar espais de treball de diferents àmbits com hospitals, hotels o oficines, en els que la tecnologia ofereixi un millor confort, seguretat i efectivitat.

Esthela Amaya suggereix un nou concepte d’hospitals i clíniques sanitàries. La proposta estudia la importància que té l’ambient d’una clínica i l’efecte que provoca al procés terapèutic.

L’estat d’ànim amb el qual els pacients acudeixen a les consultes és un aspecte fonamental per a la teràpia i, sovint, aquests espais es relacionen directament amb el dolor i les malalties.

El projecte “Hospitales del Futuro” determina que la tendència principal dels hospitals serà convertir aquests espais en entorns més humanitzats mitjançant la tecnologia. Es tracta de modificar els sostres de les sales d’espera i instal·lar diferents textures i formes geomètriques que es combinen amb un joc de llums pe raportar calidesa, optimisme i serenitat als pacients.