COL·LECCIÓ: KOYAANISQATSI
EXPLORE IED BARCELONA
 

Projecte: Emotional Bites | Design

Projecte: Emotional Bites

COL·LECCIÓ: KOYAANISQATSI

Alumno/a: Carla Corpas
Area: Fashion

Koyaanisqatsi és un estudi portat a l’extrem del xoc produït per l’èxode des del món rural a la gran metròpolis, de l’ésser humà obligat a abandonar la seva vida per un món en constant desenvolupament.

La col·lecció és resultat d’un procés sostenible i artesanal, on la naturalesa és el subjecte principal. Les peces estan tenyides i estampades amb plantes, fang, òxids i espècies, entre altres elements naturals. La seva durabilitat és comparable amb la de l’estampat comú i, a més, poden ser retintades utilitzant el mateix mètode sense danyar la fibra ni el medi ambient.